بادی پامپ

ورزش بادي پامپ بانوان

ورزش بادي پامپ بانوان | ميانبر لاغري بانوان
بادی پامپ یکی از معروفترین کلاس های معرفی شده  که در حال حاضر میلیون ها نفر را در کل جهان مجذوب خود نموده.ورزش نوپاي ‘بادي پامپ در سالهاي اخير به عنوان راه ميانبري براي شتاب گيري روند لاغري در بين بانوان شناخته مي شود .
 این رشته با استفاده از میله و وزنه های مخصوص و سبک و با تکـرار بالا اجرا می شود.بادی پامپ یکی از رشته هایی است که با به چالش کشیدن ماهیچه های اصلی بدن و افزایش سوخت و ساز آن، به سرعت باعث فرم گیری ورزشی عضلات  ، همچنین سفت شدن آنها و قوی شدن کل بدن بدون بزرگ و حجیم شدن ماهیچه ها می شود. تکرار ۷۰ تا ۱۰۰ حرکت هدفمند برای هر قسمت از بدن و در مجموع اجرای حدود ۸۰۰ حرکت در یک جلسه، باعث می شود تا بسیار سریع به نتایج مورد نظر برسید.
استقامت عضلانی
بادی پامپ در نهایت بعد از سلسله تمرینات قدرتی و تمرکز بر روی اصل شرطی سازی عضلات جهت رسیدن به نتیجه، بر روی استقامت قرار می گیرد. اعضای کلاس گستره مختلفی از حرکات را استفاده می کنند، مقاومتهای سبک تا متوسط و تکرارهای زیاد در هر تمرین. این گونه از آموزشها یکی از چندین روشی است که می تواند باعث سازگاری عضلانی شود.
 استقامت قلبی و عروقی
انجام تمرینات بادی پامپ همچنین می تواند برای سیستم قلبی و عروقی مفید باشد. نگه داشتن بدن در یک سطح بالایی از شدت برای مدت زمان معینی از کلاس، نیازمند یک سیستم قلبی و عروقی خوب می باشد. تکرار تمرینات و کلاسها باعث افزایش اثربخشی و بهبود این سیستم و استقامت قلبی و عروقی می گردد.
بادی پامپ باعث افزایش قدرت عضلات بدون حجیم کردن بدن شما، تغییر شکل بدن و ایجاد تناسب اندام، افزایش سوخت و ساز، قوی تر کردن نسبی بدن، ایجاد استقامت عضلانی و همچنین استقامت قلبی و عروقی بهتر در افراد می شود.
 بادی پامپ تراکم استخوانها را افزایش می دهد.