تی آر ایکس

تی آر ایکس

باشگاه تی آر ایکس بانوان

باشگاه تی آر ایکس بانوان

ورزش تی آر ایکس (مخفف Total Resistance Exercise) که در چند سال گذشته از محبوبیت چشمگیری در بین خانم ها برخوردار شده است؛ این ورزش نوعی حرکات قدرتی استقامتی و کششی میباشد؛ که بوسیله دوبند ثابت انجام میگیرد که توسط ملوان نیروی دریایی آمریکا (رندی هنریک) ابداع شده است.

این ورزش با استفاده از وزن بدن جهت افزایش استقامت؛ انعطاف پذیری و همچنین چربی سوزی انجام میگیرد. این سوال ‍پیش می آید که چطور وزن بدن باعث ایجاد فشار و چربی سوزی میشود! باید به شما بگوییم که اگر در ورزش های دیگر با وزنه و دمبل به بدن فشار وارد میشود در این نوع ورزش وزن بدن بعنوان وزنه استفاده میشود و فشار لازم را در بخش های مختلف وارد میکند.

همیشه این سوال برای خانم های مطرح است که آیا TRX باعث چربی سوزی میشود؟ اکثر کسانی که این ورزش را انتخاب میکنند پس از گذشت کمتر از ۳ ماه تاثیر آن را روی تناسب اندامشان مشاهده میکنند؛ تمرکز این ورزش روی هسته مرکزی بدن است. وقتی عضلات میانی بدن شروع به فعالیت میکنند سایر عضلات را نیز با خود همراه میکنند. وقتی فشار کافی روی عضلات وارد شود عضلات شروع به سوختن چربی های اضافه می کند و در نتیجه ناحیه شکم؛ کمر؛ داخل و خارج ران؛ و همچنین در قسمت بالا تنه و بازوها چربی سوزی رخ میدهد.

این ورزش نو ظهور با تمرکز به هسته بدن و به چالش کشیدن تمام ماهیچه های بدن به ورزش تمام بدن مشهور است.

اکر قبلا این ورزش نادیده گرفتید حتما و بدون تردید جرء برنامه های ورزشی خود قرار دهید.

از اهداف ورزش TRX  میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

– امادگی جسمانی

– انعطاف پذیری

– چابکی

– چربی سوزی

– استقامت

– هماهنگی عصاب و عضله