محاسبه BMI

بی ام آی مخفف Body Mass Index به معنای شاخص توده بدن میباشد.

BMI خود را محاسبه کنید

سنجشی آماری برای مقایسه وزن و قد یک فرد است؛ ابزاری مناسب است تا سلامت وزن فرد براساس قد آن با توجه به معیارهای پزشکی تخمین بزند. و در بسیاری موارد برای مشخص کردن اضافه وزن و یا کمبود وزن مورد استفاده می‌گردد. حالا میتوانید با درج وزن و قد خود در زیر BMI خود را مشاهده نمایید
BMI وضعیت وزن
کمتر از 18.5 کمبود وزن
18.5 - 24.9 طبیعی
25 - 29.9 اظافه وزن
30 به بالا چاق

با داشتن یک برنامه ورزشی مناسب شما می توانید به سطح مناسب BMI برسید و اندام زیبا داشته باشید